Att leva med sockerberoende påverkar både den psykiska och fysiska hälsan, ofta med övervikt, trötthet och depression som resultat.  Hos oss får du en helhet med verktyg, gemenskap, kunskap och handledning för att hitta ett hållbart liv utan socker och andra droger.

Denna typ av beroende godkänns tyvärr inte inom landstinget. För att alla ska ha möjlighet att få hjälp har vi skapat möjligheten till att du kan få en individuellt anpassad behandlingsplan lagt upp som abonnemang på 1,2 eller 3 år.

Det är ett bra sätt att säkra att vi finns till hands för dig löpande under ditt tillfrisknande, för bästa möjliga resultat för dig.

Tillsammans – blir DU stark

För optimalt stöd och support – individuellt anpassade abonnemangspaket som innehåller allt du kan tänkas behöva – ett exempel här:

 • 3 dagars all-inclusive kurs, kunskapsbas (och avgiftning vid behov)
 • BioKemisk Reparation (BKR) för att återställa obalanser
 • Individuell mat-plan
 • Utredning sockerberoende, SUGAR
 • Kosttillskott, uppstart första månaden (kopplat till BKR)
 • Månatligt webinar, återfallsprevention
 • Coachande samtal – fokus: Gör upp med dina anledningar som göder beroendet
 • Kvartalsvis uppföljning av matplan och näringsstatus a’ 30 min
 • En uppföljning av biokemisk reparation a’ 60 min
 • Kvartalsvis uppföljning beteende a’ 30 min
 • Steg 2 kurs med uppföljning på kunskap och vidare bearbetning kring skam

Hos oss hittar du unik gemenskap med dina andra kursdeltagare och hittar även alla andra Leva sockerFri klienter i hemlig Facebook grupp, som ger dig möjlighet att vid behov få snabb kontakt med likasinnade såväl som coacher och terapeuter inom programmet.

Så här tycker våra klienter

Teckna abonnemang på 1, 2 eller 3 år – Du kan hoppa på närsomhelst – Vi anpassar din uppstart efter dina behov och följer med dig hela vägen

Kostnaden för 2 år landar för de flesta klienter någonstans runt 1500 kr i månaden, men kan både bli dyrare eller billigare beroende på vad just DU behöver för hjälp för DIN personliga förändringsresa och tillfrisknad

Betalas via autogiro

Kontakta oss på info @ levasockerfri.se (utan mellanslagen) för mer information eller nedan