LevaSockerfri, behandlingsprogram för sockerberoende, SUGAR kartläggning, medberoende, 12-steg