En biokemisk reparation är ett sätt att påskynda kroppens återhämtning efter många års misshandel av kroppen med en bristfällig kost och beteenden som skapat näringsbrister. Näringsbrister skapar obalanser både i kropp och hjärna, obalanser som gör att många till slut inte känner igen sig själva varken fysiskt eller mentalt.

Vår erfarenhet med arbete med klienter säger oss att detta är en viktigt grundpelare för tillfrisknad, då näringsbristerna kan ta lång till att åtgärda enbart genom kostförändringar där en BKR hjälper dig till snabbare återhämtning.

Obalanser påverkar ofta både homonreglering, signalsubstanser, fettsyrebalans och tarmhälsan, alla element som är viktiga att balansera så snabbt som möjligt för att underlätta tillfrisknadsprocessen, då dessa obalanser i sig kan göra det mycket svårare för dig att hantera ditt beroende.

Biokemisk reparation ingår både som del i abonnemang och i våra fristående 3 dagars detox på Solbackens Helhetshälsa, men kan såklart också köpas som fristående hjälp oberoende av andra typer av rådgivning här på LevaSockerfri

Här får du hjälp av Frida Sandin, Utbildat HAM beroendeterapeut hos Bitten Jonsson och specialist på Biokemisk reparation i kombination med Charlotte Schön Poulsen (kostrådgivare, livsstilscoach och hennes kunskaper runt analys av näringstestet som utförs som del av helheten.

Biokemisk reparation som del av kurs eller abonnemang

Inför kurs eller som del av abonnemang kommer du få ett detaljerat förmulär att fylla i. Första gång vi träffas gör vi även ett näringstest utförd genom frekvensanalys.

Efter vår genomgång av detta bokas samtal ansikte till ansikte eller på telefon/skype som tar ungefär 60 minuter där vi går igenom resultatet av analysen och vilka åtgärder du behöver göra under de närmsta 3 månaderna.

Skriftlig återkoppling sitter i din kurspärm om du tagit BKR i samband med kurs – eller så skickas den till dig på mail.

Återkopplingen innehåller specifika kostråd, förslag på kosttillskott och beteendeförändringar som ska hjälpa kroppen till reparation och balansera just dina biokemiska obalanser.

Alla åtgärder gör du utifrån dina egna beslut. Information och råd som ges här ska ses som tillägg och ersätter aldrig medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal.

Vid Abonnemang

Vid abonnemang ingår tillskott för första månaden, så vi är säkra på att du får allt som vi anser du behöver för bästa möjliga förutsättningarna för tillfrisknad.

Ett 60 minuters uppföljningssamtal ingår också som del av abonnemanget. Om BKR är utförd som del av kurs har du möjlighet att boka uppföljningsamtal till rabatterat pris på 750kr (om företag + moms)

Biokemisk reparation och näringstest som fristående rådgivning

För mer info läs och boka in här:

fristående BKR

close