Viktigast av allt, självmedkänslan

Så nu har vi kommit till den tionde friskfaktor som definierar dina möjligheter och förmåga att blir frisk från ditt sockerberoende, så du kan bli FRI på riktigt. Denna är : Är du medkännande med dig själv. Behandlar du dig … Continued

Hitta dina friskfaktorer bort från sockerberoendet

I vår adventskalender-serie om den självläkande människan så finns denna med som en faktor till att bli fri från sitt sockerberoende på egen hand “Ser du till att göra saker nu som du vet är oförenliga med upprätthållandet av beroendet?” … Continued

Lucka 12, stöd från närstående för den självläkande människan

Idag öppnar vi Lucka 12, och Friskfaktor nummer 4 för den självläkande människan – nämligen stöd från närstående. No man is an island, ensam är inte stark och andra liknande klicheer säger väldigt mycket om dagens tema. En sockerberoende (eller … Continued

Lucka 10 – Är botten nådd?

Vi har tidigare pratat om vad som krävs för att klara av att hantera ett beroende på egen hand. Vi kallar det Den självläkande människan. En av de 10 förutsättningar som krävs för att få till långsiktig förändring är att … Continued

Lucka 8, Motivation för den självläkande människan

Idag öppnar vi Lucka 8, och Friskfaktor nummer 2 för den självläkande människan – nämligen motivation. Vad är motivation? Enligt svenska wikipedia så definieras det såhär: Motivation, psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat … Continued

Lucka 6 – Insikter

Vi har tidigare skrivit om Den självläkande människan och vad som krävs för att du på egen hand ska kunna bemästra ett sockerberoende. Ditt första steg är att inse att du har ett problem, att socker/mjöl/mejeri/processad mat har tagit överhanden … Continued