hello

Långsiktig viktminskning för varaktig hälsa

Detta riktar sig till dig som funderar på att göra en magsäcksoperation som tex Gastric bypass eller Sleeve, eller om du funderar på att kliva in i läkemedelsassisterad behandling för viktminskning, tex Ozempic, Wegovy, Saxenda eller annat.

Här gör vi en ansats till att visa upp en större bild, så du får en bättre helhet att ta ställning till.

Oavsett vilket alternativ du funderar på – Se till att läsa på – både om fördelar såväl som nackdelar. När du har kommit dit, att du funderar på den typen av hjälp, så vet vi att desperationen är stor. Du har säkert provat mängder med dieter tidigare som inte fungerat och vill hitta en lösning som slutgiltigt fixar det.

Just nu jobbar läkemedelsindustrin på att få obesitas klassat som en kronisk sjukdom, och fler och fler läkare, särskilt i USA, pratar om det som kroniskt och att det kan öppna upp för nya behandlingsmetoder.

Det jämförs med hantering av högt blodtryck – om blodtrycket är för högt, så sätter man in blodtryckssänkande medicin. Det betyder inte att man slutar med medicinering när blodtrycket är normaliserat – då ska medicineringen fortsättas med underhållsdos. Kronisk sjukdom likställs med långsiktig (om inte livslång) medicinering.

Högt blodtryck kan självklart orsakas av att något är trasigt i kroppen (tex att njurarna inte fungerar fullt som de ska längre, trånga blodkärl m.m) men oftare har det att göra med det livet vi lever. Vad och hur vi äter, rör på oss, stressar och hur vi tänker och talar till oss själva. Blodtryckssänkande medicin löser inte detta men tar bort just det blodtrycksrelaterade problemet som uppstått som följd av det.

Samma principer appliceras nu på obesitas. Visst – för vissa så handlar det om en dysfunktion i kroppen och dess metabolism (orsak kan tex vara genetiskt eller också orsakat av läkemedel som påverkar metabolismen och/eller vår hormonella balans), men för de flesta handlar det om just vad och hur vi äter, stress, vår självuppfattning och emotionell balans. Kommer irreversibel operation eller livslång medicinering lösa det?

Och då vill jag flika in: Alla pratar om ATT Jeppe dricker, men ingen pratar om VARFÖR Jeppe dricker (citat Holberg från pjäsen Jeppe på berget).

Med detta vill jag säga; att det räcker inte att veta att fetma påverkas av vad vi äter, vi behöver också titta bakom detta och år av bantning gör att hjärnan kidnappas och fokuserar desto mer på MAAAT. Vill du hitta en långsiktig lösning som fungerar, så behöver du titta på de bakomliggande orsakerna till besattheten och den ändrade logiken som skapas för att stanna kvar i ätande, trots att du inte vill, och vet att det är skadligt för dig.

Så har du bestämt dig för en Gastric bypass eller läkemedelsassisterad viktminskning, så fundera också på de bakomliggande drivkrafterna inom dig som gjort att du inte har lyckats hitta en hälsosam relation till maten.

Screena dig med UNCOPE. Och får du 4-6 poäng på mat och sötsaker, så rekommenderar vi dig att göra en SUGAR utredning, för att få svart på vitt om du har ett beroende.

När du har den kunskapen står du mycket bättre rustad att ta ett kunskapsbaserat beslut om din väg framåt.

Har du fått ett klart ja på beroende genom SUGAR och fortfarande anser att en magsäcksoperation eller läkemedelsassisterad viktminskning är viktig för din hälsa, så gör det, men ha i åtanke att också ta hand om beroendet. Annars riskerar du gå mot ytterligare ett misslyckande, för att du inte får ihop helheten.

För ett tillfrisknande i beroende jobbar vi med 4 ben – det fysiska, det psykiska, det sociala och det andliga (andligt som i emotionell positiv tillväxt).

Att lägga till behandling vid beroende utöver annan viktminskningsmetod, såsom gastric bypass eller läkemedelsassisterad viktminskning, kan vara en effektiv strategi för personer som kämpar med övervikt eller fetma och samtidigt lider av ätstörningar eller beroendeproblem. En sådan kombinerad behandlingsinsats kan erbjuda flera fördelar för individer som söker en hållbar viktminskning och en förbättring av sin övergripande hälsa och livskvalitet.

Här får du några uppslag om nyttan av att lägga till beroendebehandling:

  1. Ökad följsamhet: Forskning har visat att många personer som lider av övervikt eller fetma har en hög risk att återgå till gamla ätbeteenden eller uppleva återfall. Genom att inkludera beroendebehandling kan man hjälpa individer att utveckla bättre coping-strategier och förhindra återfall.
  2. Hållbarhet: En kombinerad metod kan vara mer hållbar på lång sikt än enstaka metoder. Eftersom övervikt och fetma ofta är resultatet av både fysiologiska och psykologiska faktorer kan en kombinerad behandling hjälpa individer att hantera dessa aspekter på ett mer heltäckande sätt.
  3. Individanpassning: En kombination av metoder kan skräddarsys efter individens behov. Det innebär att behandlingsplanen kan anpassas för att möta specifika fysiska och psykiska behov, vilket kan förbättra chanserna till framgång.
  4. Livskvalitet: För många individer kan viktminskning och hantering av beroende leda till en signifikant förbättring av livskvaliteten. Detta inkluderar inte bara förbättrad rörlighet men också ökad självkänsla och förbättrat mental hälsa.

Det är dock viktigt att notera att sådan kombination inte är nödvändig för alla – därför rekommenderar vi just screening och utredning för att ge dig ett underlag för ett kunskapsbaserat beslut.

Vi är inte utbildade läkare och ger inte råd kring medicinering. Där vi kan hjälpa till är som komplement till annan behandling och har du ordinerats medicinering, så diskuterar du dessa i samråd med din läkare i egenskap av medicinsk expertis.

Om du har ett beroende så är risken stor att det inte kommer att hjälpa långsiktigt att minska magsäcken eller medicinera med mättnadshormoner i kombination med generell livsstilsrådgivning som kost- och motionsråd. Beroendelogiken kommer alltid vinna om inte du får beroendebehandling.

DU äger rätten till dina beslut, det ska ingen ta ifrån dig. Se dock till att du har så heltäckande bild som möjligt, så du inte bara vägar in alla fördelar utan att också se på eventuella risker, det är allt jag önskar för dig.

Varmt välkommen in om du upplever att behandling är något som också kan passa dig

Charlotte Schön Poulsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Varukorg