Kristove bidrar till vårt team här på LevaSockerfri som jobbar med individuella arbetsplaneringer för hållbara liv och behandling vid sockerberoende

Kristove bidrar till LevaSockerfris arbete med individer och företag.

Individuella samtal, hypnos och Kristoves SelfMastery kurser kan bokas separat eller inplaneras som bidragande delar i just din arbetsplan för ett hållbart liv här på LevaSockerfri.

Då i kombination med en stor variation av andra kurser, webinar och samtalsstöd. Allt för att stödja dig precist där du står och med de utmaningar du upplever för att kunna leva det livet du önskar.

Gå till levasockerfri huvudsida