Viktigast av allt, självmedkänslan

Så nu har vi kommit till den tionde friskfaktor som definierar dina möjligheter och förmåga att blir frisk från ditt sockerberoende, så du kan bli FRI på riktigt. Denna är : Är du medkännande med dig själv. Behandlar du dig … Continued

Hitta dina friskfaktorer bort från sockerberoendet

I vår adventskalender-serie om den självläkande människan så finns denna med som en faktor till att bli fri från sitt sockerberoende på egen hand “Ser du till att göra saker nu som du vet är oförenliga med upprätthållandet av beroendet?” … Continued

Lucka 10 – Är botten nådd?

Vi har tidigare pratat om vad som krävs för att klara av att hantera ett beroende på egen hand. Vi kallar det Den självläkande människan. En av de 10 förutsättningar som krävs för att få till långsiktig förändring är att … Continued