Äntligen finns det forskningsrapporter som tydligt stödjer att matberoende finns

Forskning kring matberoende