hello

Vi på LevaSockerfri

Kärnan i LevaSockerfri är Charlotte Schön Poulsen och Frida Sandin.

Vi stöttar dig genom coaching, samtalsstöd och kursverksamhet (Både på plats i Linköping och on-line). Vi hjälper dig också individuellt med att lägga upp en långsiktig arbetsplan för ett hållbart liv, med stöd, coaching och handledning.

Vi driver en verksamhet där vi bjuder på oss själva och som klient bjuds du in i en unik gemenskap som är så viktigt för oss människor.

För att säkerställa att du får den absolut bästa hjälpen just där du är och utifrån det du går igenom så arbetar vi dessutom tillsammans med fler olika specialister inom coaching, känslohantering och samtalsstöd,

Om du vill har vårt stöd i ett större perspektiv, så går det självklart också att boka oss om du vill att vi ska komma till din skola, förening eller arbetsplats och föreläsa eller jobba med er på gruppnivå.

Då är det bara att kontakta oss på info@levasockerfri.se

…är att verka för den hållbara människan och göra skillnad för individen – på riktigt.

Vi jobbar professionellt med att hjälpa grupper och individer att jobba aktivt med att hantera och förebygga de konsekvenser många får av vår moderna livsstil. En livsstil som gör att många idag får problem med både fysisk och psykisk ohälsa utan att nödvändigvist kunna peka på en specifik orsak. Inte sjuk – men inte heller frisk.

Maten är fundamentet för allt vår fantastiska kropp ska sköta, den ska vara din medicin, men det står egentligen bara för 10 % av lösningen. De andra 90 % handlar om livet vi utsättas för och väljer att leva. Ett liv som formas av våra relationer, tankar, känslor, programmerade föreställningar, sömn, rörelse – och självklart yttre och inre stress.

Hur känsliga vi är för den moderna livsstilen avgörs till stor del av arv och miljö och i vår verksamhet har vi med bas i denna kunskap hjälpt och guidat hundratals personer till aktivt förändringsarbete i det lilla såväl som i stora livsfrågor. Allt för en bättre hälsa, bättre prestation och mer ork i vardagen.

Tillsammans – Lyfter vi dig!

Tillsammans erhåller vi kursverksamhet, rådgivning och föreläsningar med fokus på förändringsarbete, hälsa, livsstil, stress och kost. Vi skapar medvetenhet och ger kunskap så vi alla på sitt sätt kan börja titta på sitt eget livspussel och skapa förutsättningar för ett liv i balans, både privat och professionellt.

Gällande kosten baserar vi oss på grundläggande biokemi och näringsfysiologi och utgår ifrån människans evolution och anpassning till miljön vi lever i.

NRR och Tallriksmodellen appliceras där möjligt, men vi tar alltid hänsyn till individuell hälsa och behov och utgår självklart alltid från att mat (eller andra substanser/processer) som triggar till kontrollförlust ska bort.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi stödja dig genom MI, CRA, NLP, hypnosterapi och certifierad coaching och för din trygghet i screening och utredningar arbetar vi främst med diagnosverktyget SUGAR, men även screening med UNCOPE och kartläggning med IDS100.

Vi har sökt upp ett antal coacher och hypnosterapeuter som vi vet har kunskap om beroende och som är omtyckta av våra klienter. Se presentation nedan. Hur du bokar dem kan du läsa i deras respektive ruta.

Dessa ser du även då och då på våra webinar i återfallsprevention.

Du kan såklart boka dessa fantastiska coacher för enstaka samtal oberoende av andra aktiviteter inom LevaSockerfri. Klicka på respektive bild av dem nedan för att komma till deras egna hemsidor och mer information om deras respektive verksamheter.

Vi upplever att många behöver vidare stöd när de landat i ett tryggt och hälsosamt ätbeteende – Detta så de kan börja ta itu med att leva livet i stället för att äta det.

När väl du plockat bort det som triggar dig till kontrollförlust och göder spinnande tankar, så brukar alla saker du försökt dölja eller hantera genom ätandet (eller annat fixerat beteende) att göra sig påminda. Då är det dags att ta tag i “ryggsäcken” som du bär med dig.

Det är först när du öppnat denna och lärt dig hantera de saker du samlat på dig där, som du kan börja känna sann trygghet i ett liv i frihet. Hanteras de inte kommer de förr eller senare med största sannolikhet “slå dig i bakhuvudet” och ge dig ett återfall.

Därför har vi skapat bredd i vårt team – för att kunna stödja dig utifrån just dina behöv.

Varukorg