hello

Avföringsprov vid mage/tarm problematik

Mage tarm rådgivning
IBD, IBS, autoimmun dysbios diarrë förstoppning Candida parasiter

Går du med funderingar kring din hälsa kopplat till störningar i din mage/tarm funktion?

Om du har en autoimmun sjukdom och misstänker att det är kopplat till tarmfunktionen, att det uppstått genom läckande tarm (också kallad leaky gut syndrome), om du misstänker överväxt av Candida eller parasitangrepp, eller har IBS (Irritabel Tarm), IBD (inflammatorisk tarm) eller generell dysbios (obalans i tarmfloran) och vill få tydliga svar baserade på avföringsprov med avläsning av DNA, så hjälper vi dig med att utföra test hos:

Nordic Laboratories www.nordiclabs.com

Detta är det laboratorie vi använder oss av för att ta reda på vad du har för problem i ditt matsmältningssystem, som kan störa eller orsaka dysfunktion som i sin tur ger dig andra fysiska eller psykiska symtom.

Du lämnar ett avföringsprov utifrån där du är (dvs du behöver inte komma till oss). Sedan utför Nordic laboratories extensiv DNA screening av organismerna i ditt avföringsprov så du kan få reda på hur balansen ser ut i ditt matsmältningssystem.

Avföringsprov

Vi erbjuder i dagsläget avföringsprovet GI-map från NordicLabs, men kan även på efterfrågan hjälpa dig med någon av alla Nordiclabs andra prov.

Vid beställning av GI-map erhåller du ett paket med posten som innehåller utrustning för insamling av avföringsprov och tillbakasändelse till Nordic Labs. Resultatet erhåller du genom oss cirka 3-4 veckor efter genomförande.

Avföringsprovet ger dig svar på massor frågor så som:

  • Mängd och sorter av goda bakterier
  • Mängd och sorter av mindre gynnsamma bakterier
  • Svampöverväxt, tex Candida
  • Parasiter, tex Blastocystis Hominis
  • Virusangrepp eller bakterieinfektion
  • Inflammation
  • Immunförsvar

När svaret är klart blir vi informerade och kan boka en tid med dig för uppföljning av resultatet.

Vad Nordic Laboratories säger om sig själv (på engelska)

Each body is unique. Thus, the current healthcare model of standardized treatment for everyone is not the proper way to address healthcare. Instead, we promote the functional medicine view of healthcare as individualised and preventative, not just generalized and reactionary.

The aim of healthcare should be to fortify and maintain health, prevent disease and help people live well. For many patients this means working with his or her practitioner to develop a treatment, diet, or routine specific to that patient. This patient/practitioner relationship is of utmost importance. Our goal is to help practitioners treat their patients as successfully as possible – whether to alleviate the pains of chronic disease or to better her marathon best. 

Laboratory tests reveal who we really are – physically unique individuals, the sum of numerous biochemical systems. The study of these systems grants us perspective into how we live and how we feel. To know your body is to know your self. With this knowledge we can make informed decisions on how to alter our habits to better our lives.

Who we are: healthcare pioneers

What we do: clinical science

How we do it: clear, reliable healthcare support

Who we do it for: for practitoners, for their patients

Our method, focus, and quality assurance

In 2013, Nordic Laboratories and DNAlysis Biotechnology joined efforts to create DNA Life, a set of state-of-the-art genetic tests specialising in general health, nutrition, and fitness potential. Visit DNA Life for more information. 

Varukorg