hello

Podcasts och intervjuer

Att få dela mig sig och och vara öppna i det publika rummet med kunskaper och insikter är en stor ynnest, som vi är ytterst tacksamma att vi får bidra med.

Här på denna sida lägger vi ut sådant vi bidragit med på svenska (Engelska har vi samlat på en egen sida)


ETT MEDVETET SINNE – 12 december 2021,

Frida pratar – Livet ska levas, inte ätas

Länk till just denna podcast på spotify

Länk till Ett medvetet sinne och därmed länk vidare till alla platser där podcasten finns


Annica Strandberg-Schmidt intervju om vårt arbete på LevaSockerfri

Varukorg