hello

FAQ om Candida Albicans

Candida är en svamp ( Candida Albicans) som finns som en naturlig del av vårt mikrobiom (dvs tarmflora). Det betyder att alla har Candida och vi kan/ska inte ta bort den helt från vårt mikrobiom.

Vissa kan dock få problem med överväxt av Candida som då tar mer plats än den ska och konkurrerar ut andra delar av ditt mikrobiom. Detta i sig kan ge många diffusa hälsoproblem

Candida kan även sprida sig från din tjocktarm, där den ska bo, och till andra delar av din kropp. Synliga ställen är tungan (torsk) och svamp i underlivet.

Candida är en jästsvamp och livnär sig därför på socker. En kolhydratrik kost göder därför Candida.

Alla har Candida, som i en balanserat normalflora finns i balans med alla andra svamp, bakterier och virus som bildar människans tarmflora. Där finns den i symbios med allt annat och dig som värdorganism.

Om du ser en vit beläggning på tungan på morgonen, svamptrådar på insidan av kindarna, har svamp i underlivet eller svampangrepp i huden eller på naglarna så finns det stor sannolikhet att du har fått överväxt av Candida.

Många andra diffusa symtom kan också indikera obalans in tarmfloran och Candidaöverväxt. Symtom som klåda i rumpan, i örona, onaturligt sötsug kan vara en indikation på att något inte står helt rätt till (annat kan självklart också orsaka detta, så att enbart gå på symtom kan vara svårt)

Har du stor obalans och Candida har spridit sig under längre tid så kan du ha en lång rad av symtom – som i sig indikerar hur utspritt svampen är i din kropp. Här kan man prata om fas 1 – 4, där fas 1 är milda symtom och begränsat spridning och fas 4 är utspritt i hela kroppen med tunga konsekvenser – och troligen är du då också sjukskriven

Detta kan du lära dig med om genom vårt Candidapaket med inspelade föreläsningar, arbetsbok med screening för candida och lösningar till att balansera tarmfloran allt eftersom du jobbar för att minska Candidas spridning

Alla har Candida i sin tjocktarm. Det är Candidas naturliga miljö i människokroppen och där ska den finnas i balans med alla andra svamp, bakterier och virus som bildar människans tarmflora. Där ska den finnas i symbios med allt annat och dig som värdorganism.

Om du ser en vit beläggning på tungan på morgonen, svamptrådar på insidan av kindarna, har svamp i underlivet eller svampangrepp i huden eller på naglarna så finns det stor sannolikhet att du har fått överväxt av Candida, och då inte bara i tarmen.

Många andra diffusa symtom kan också indikera obalans in tarmfloran och Candidaöverväxt. Symtom som klåda i rumpan, i örona, onaturligt sötsug kan vara en indikation på att något inte står helt rätt till (annat kan självklart också orsaka detta, så att enbart gå på symtom kan vara svårt)

Har du stor obalans och Candida har spridit sig under längre tid så kan du ha en lång rad av symtom – som i sig indikerar hur utspritt svampen är i din kropp. Här kan man prata om fas 1 – 4, där fas 1 är milda symtom och begränsat spridning och fas 4 är utspritt i hela kroppen med tunga konsekvenser – och troligen är du då också sjukskriven

Detta kan du lära dig med om genom vårt Candidapaket med inspelade föreläsningar, arbetsbok med screening för candida och lösningar till att balansera tarmfloran allt eftersom du jobbar för att minska Candidas spridning

Om du som vuxen får överväxt av Candida kan det bero på en eller flera av många olika faktorer.

Tillväxt kräver fler än en av dessa:

 • Nedsatt immunförsvar
 • Antibiotikakur
 • Kortisonbehandling
 • Cytostatika
 • Kolhydratrik kost
 • Amalgamfyllningar i munnen
 • Att bo i mögelhus
 • P-piller
 • Stressandning över lång tid
 • Diabetes typ II

Vi ska inte bli av med Candida, men inte heller ha överväxt av den. Candida ska finnas i balans med allt annat i vårt mikrobiom eftersom Candida Albicans är en naturlig del av vår tarmflora

Att balansera mikrobiomet så Candida återtar sin naturliga plats kräver olika grader av hårt arbete beroende på hur utspritt den har blivit. Det kan ta allt från 1-3 månader och upp till flera år för kroppen att återhämta sig och sätta Candida tillbaka på sin rätta plats

Generellt så behöver du jobba på tre huvudfronter

 1. Minska svampens näringsmöjligheter (jobba med kosten)
 2. Försvåra des överlevnad (jobba med svampdödande element – tex andning, kost och kosttillskott)
 3. Balansera upp mikrobiomet (jobba med kost och kosttillskott)

Att återfå balans kräver noggrant envist arbete annars riskerar du att göra saken värre.

Kosten : Gröna kuren

Kosttillskott: Artemisia, Oreganoolja, Svartkumminolja, Pau D’arco te, Biogest, matsmältningsenzymer, Lerkapslar, Probiotika,

Andning : Jobba med bättre syresättning genom andningsminuten

Vi ska inte ta bort Candida, men inte heller ha överväxt av den. Candida ska finnas i balans med allt annat i vårt mikrobiom eftersom Candida Albicans är en naturlig del av vår tarmflora

Att balansera mikrobiomet så Candida återtar sin naturliga plats kräver olika grader av hårt arbete beroende på hur utspritt den har blivit. Det kan ta allt från 1-3 månader och upp till flera år för kroppen att återhämta sig och sätta Candida tillbaka på sin rätta plats

Generellt så behöver du jobba på tre huvudfronter

 1. Minska svampens näringsmöjligheter (jobba med kosten)
 2. Försvåra des överlevnad (jobba med svampdödande element – tex andning, kost och kosttillskott)
 3. Balansera upp mikrobiomet (jobba med kost och kosttillskott)

Att återfå balans kräver noggrant envist arbete annars riskerar du att göra saken värre.

Kosten : Gröna kuren

Kosttillskott: Artemisia, Oreganoolja, Svartkumminolja, Pau D’arco te, Biogest, matsmältningsenzymer, Lerkapslar, Probiotika,

Andning : Jobba med bättre syresättning genom andningsminuten

Att konstatera om du har överväxt av naturligt förekommande svamp kan göras på lite olika sätt.

I första steg kan du fundera på symtombilden, om det verkar rimligt att du har överväxt. Symtombilden kan delas upp i 4 faser, och dem hittar du här >>

Om du vill få ytterligare en indikation på överväxt så kan du få det genom det s.k spottestet

Vill du göra ett test genom att lämna in ett avföringsprov så finns ett sådant att läsa mer om och beställa här, kostnaden för ett sådant kan typiskt landa runt 5000 kr

Candida finns naturligt hos alla, och enbart om den ges bra tillväxtmöjligheter sprider den sig på individen. Att få kontakt med någon annan med candidaöverväxt är i sig inte tillräckligt för att få egen överväxt.

Om du lokalt har gynnsamma tillväxtområden så kan candida vid kontakt sprida sig där (sker typiskt i munhåla och underliv)

IBS liknande magproblem är ett ganska typiskt symtom på candidaöverväxt.

Här kan du läsa mer om symtombilden vid candida

Om du har Candidaöverväxt och inte gör något åt den, så finns det risk att den kan sprida sig mer och mer i kroppen över tid.

Att svampinfektion ska kunna sprida sig i större mängd kräver dock att fler av dessa faktorer är på plats:

 • Nedsatt immunförsvar
 • Antibiotikakur
 • Kortisonbehandling
 • Cytostatika
 • Kolhydratrik kost
 • Amalgamfyllningar i munnen
 • Att bo i mögelhus
 • P-piller
 • Stressandning över lång tid
 • Diabetes typ II

Här kan du läsa mer om de fyra olika faser av Candidaöverväxt

Om du vill jobba med din Candida svampinfektion genom naturligt svampdödande medel så kan en eller fler av följande vara relevanta att inta.

När du jobbar för att minska överväxten så bilder Candida toxiner som kroppen behöver göra sig av med. Det är levern som behöver jobba extra för detta och som leverstödjande medel under arbetet rekommenderas lerkapslar

samtidigt med att Candidaöverväxten minskar behöver tarmfloran stabiliseras och balanseras. Detta kan göras genom prebiotika (varierat bakteriemat genom hög variation på grönsaker (ej spannmål, gryn och ej syrade grönsaker)) och probiotika (tillsättning av bra bakterier som ska ta plats och balansera tarmfloran)

Om det känns svårt att veta hur du ska gå till väga, så kan du lära dig mer genom vårt Candidapaket med inspelade föreläsningar, arbetsbok, med screening för candida, och lösningar till att balansera tarmfloran allt eftersom du jobbar för att minska Candidas spridning. Det ingår även ett samtal med någon av våra specialister på Candida.

Varukorg